آدرس محل کار ما

شهرکرد

شهرکرد،خیابان سعدی ، حدفاصل سه راه سینما و چهار راه فصیحی ، روبروی پست بانک ، نبش کوچه 56 ، مجتمع پاسارگاد

تلفن : ۰۳۸۳۲۲۲۲۲۹۵
موبایل : ۰۹۱۳۳۸۱۶۷۳۱
واتساپ:13199813191
تلگرام واینستاگرام :khanehelectronic
فکس :19892222300
ایمیل : info@khanehelectronic.ir

تماس با ما

برای ارسال برای ما رو دکمه زیر کلیک کرده و پیام خودتان را وارد کنید

اطلاعات تماس

شهرکرد -خیابان ولیعصر

پایین تر از سه راه سینما

پاساژ فصیحی

تلفن : ۰۳۸۳۲۲۲۲۲۹۵

موبایل : ۰۹۱۳۳۸۱۶۷۳۱

ایمیل : info@khanehelectronic.ir

فروشگاه اینترنتی خانه الکترونیک

با ما در ارتباط باشید


    ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا  ا ا ا  ا ا ا   ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا اا اا ااا ااا اا اا ا ا ا ا ا  اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا اا اا ا  ا ا  ا     ا ا ا ا ا ا  ا  ا      اا ا ا  ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  اا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا اا ااا ا ااا  ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا  اا  ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا  اا ا ا ا ا ا ا ا ا تماس باما تماس باما